The Export Import Company
Graphic logoearth - logo

Consultanță

Text Box: Sprijin în forme diferite
Planificare și strategie	Strategia - este folosită în situații competitive și în medii necontrolate. Dezvoltarea unei strategii este vitală pentru orice afacere. Fără o strategie, efortul de a atrage clienți este susceptibil de a fi întâmplător și ineficient.
	Planificarea - este folosită în medii cunoscute, controlabile. Planificarea oferă o perspectivă asupra pieței, prin utilizarea informațiilor existente, înțelegerea mecanismelor și determinarea potențialului pieței. Scopul planificării este de fundamentare a deciziilor, de stabilire a obiectivelor și alocare a resurselor, astfel încât compania să fructifice oportunitățile oferite de piață și să evite amenințările mediului de afaceri, pentru a accede din poziția curentă într-una competitivă, într-un interval de timp stabilit.

Probleme legale 	Înțelegerea și respectarea standardelor internaționale (definirea calității produselor și serviciilor în standardele internaționale), cerințe de certificare; evitarea problemelor legate de proprietatea intelectuală și conflicte juridice; determinarea obligativității obținerii licenței de export pentru expedierea produselor.

Servicii de documentare	Documente pentru export, inclusiv depunerea prin mijloace electronice a declarației vamale de export, facturi, lista de ambalare și certificate de origine.
	Verificarea planului tarifar pentru produsul exportat, precum și a oricăror altor taxe de import pentru o anumită piață.
	Determinarea nr. de clasificare a bunurilor pentru export.

Obstacole în comerțul exterior Oferirea de asistență în probleme vamale; oferirea de sprijin firmelor ale căror exporturi sunt afectate negativ de bariere comerciale sau cărora le este restricționat accesul pe piață; limitrea riscului de neplata și consiliere în cazul în care apar probleme.

Finanțarea și asigurări	Formularea strategiei de finanțare a exportului, care să ofere condiții competitive de vânzare.
	Îndrumări privind stabilirea prețurilor produselor și serviciilor pentru a asigura competitivitatea pe piețele țintă, în condițiile maximizării profitului.

Prima pagină

Servicii

Consultană

e-ID

Contact

 

Despre Companie


Prima pagină

Cine suntem

Ce facem

Contact

Servicii CCE


Oportunități de afaceri

Negociere și contractare

Livrarea internațională

Marketing

Promovare

 

Consultanță


Planificare și strategie

Probleme legale și de reglementare

Servicii de documentare pentru export

Obstacole în comerțul exterior

Finanțarea comerțului exterior și asigurări

e-ID protejează identitatea firmei online


Verificarea identității

Verificarea afacerii

Respectarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor

Detectarea fraudelor

Compania de Comerț Exeterior S.R.L.| Sfântu Gheorghe, Ialomița, România | T: +40 243 262 076 | F: +40 343 814 232 | e: eico@eico.ro

Nr. De înregistrare la Registrul Comerțului J21/374/09.09.2011; Cod unic de înregistrare: 29086647 | Administrator—Cristian TACHE | Toate drepturile rezervate